ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 5-7/10/2018

Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.
Δημοσιεύσεις μόνο από τους Συντονιστές.

Συντονιστές: v.tsardakas, spsysde, chios_gram_kosm, sofb_gram

Απάντηση
chios_gram_kosm
Δημοσιεύσεις: 13
Εγγραφή: 29 Σεπ 2008 13:54

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 5-7/10/2018

Δημοσίευση από chios_gram_kosm » 09 Ιούλ 2018 10:49

Επιστημονικό Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Χίου
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
5-7 Οκτωβρίου 2018


2η πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων


Αναγκαιότητα και σκοπός του Συνεδρίου
Η Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη Χιακή Κοινωνία «Γιάννης Καράλης», σε συνεργασία με τους βασικούς αυτοδιοικητικούς, κοινωνικοοικονομικούς, επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς της Χίου, αποφάσισε τη διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Χίου. Η αναγκαιότητα του Συνεδρίου εκφράστηκε μέσα από δύο διαπιστώσεις. Η πρώτη αναφέρεται στην ανάγκη στενότερης διασύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας η αξιοποίηση της συσσωρευμένης επιστημονικής γνώσης, που έχει παραχθεί τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όσο και σε άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, σε ζητήματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την τοπική και περιφερειακή οικονομία. Η δεύτερη διαπίστωση σχετίζεται με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός μόνιμου διαύλου επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και εποικοδομητικής συνεργασίας, μεταξύ των τοπικών φορέων (Πανεπιστημίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίου, λοιπών Επαγγελματικών, Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων, Τοπικών Προσωπικοτήτων).
Το περιεχόμενο του Συνεδρίου θα εστιαστεί στη διερεύνηση, των προβλημάτων και των προοπτικών ανάπτυξης της Χίου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριο αποσκοπεί:
- Στην εμπεριστατωμένη γνώση της αναπτυξιακής κατάστασης (σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο) και της συγκριτικής θέσης της Χίου στα ευρύτερα γεωγραφικά υποσύνολα με τα οποία διασυνδέεται (Περιφέρεια, Νησιωτικός Χώρος, Χώρα).
- Στην αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης της κρίσης σε βασικά οικονομικά μεγέθη και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
- Στη συστηματική ανάλυση των αναπτυξιακών εμποδίων και των δυνατοτήτων της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, για την υποβοήθηση των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και ανατροφοδοτούμενης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
- Στην παρουσίαση και στη διερεύνηση της μεταφοράς επιτυχημένων πρακτικών άλλων περιοχών, πάνω σε ειδικά ζητήματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το Συνέδριο απευθύνεται στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας και του εξωτερικού, στους συλλογικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς επίσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές, που εστιάζουν την έρευνα τους σε ζητήματα που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την ανάπτυξη της Χίου και του νησιωτικού χώρου γενικότερα.

Θεματικές Ενότητες
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:
- οι υποδομές (τεχνικές, κοινωνικές, επιχειρηματικές),
- οι τομείς και οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία-τοπικά προϊόντα, βιομηχανία-βιοτεχνία, τουρισμός, ναυτιλία-μεταφορές, εμπόριο, υπηρεσίες),
- η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία,
- ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός,
- ο περιφερειακός και τοπικός αναπτυξιακός προγραμματισμός,
- η παιδεία και ο πολιτισμός,
- η υγεία και η πρόνοια,
- το περιβάλλον, η ενέργεια και η αειφόρος ανάπτυξη.
Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα συμπεριληφθούν Ειδικές Συνεδρίες με Προσκεκλημένους Ομιλητές, Νέους Ερευνητές και Στρογγυλά Τραπέζια.

Υποβολή εργασιών
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση στο Συνέδριο να αποστείλουν εκτεταμένη περίληψη τουλάχιστον 750 λέξεων μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.
Οι εργασίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην κα Μαρία Χρονοπούλου-Φύλλα, e-mail: planit800@gmail.com.
Παρακαλούμε όπως για την υποβολή των κειμένων ακολουθήσετε τις προδιαγραφές που θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.
Οι απαντήσεις για την αποδοχή των προτεινόμενων εργασιών θα σταλούν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.
Για όσους επιθυμούν να στείλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους, η προθεσμία ορίζεται στις 23 Σεπτεμβρίου 2018.
Για την αναλυτική και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο και τα νέα του Συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Συνεδρίου στον σύνδεσμο: https://chiosdevelopment.wordpress.com/

Είδη εργασιών
Οι εργασίες του Συνεδρίου ταξινομούνται σε τρία είδη:
- Επιστημονικές Εισηγήσεις
- Ανακοινώσεις-Κείμενα Πολιτικής
- Εργασίες Νέων Ερευνητών (μέχρι 35 ετών)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν το είδος της εργασίας που υποβάλλουν, παράλληλα με τη Θεματική Ενότητα που εντάσσεται η εργασία τους (βλ. έντυπο με σχετικές προδιαγραφές).

Έκδοση Πρακτικών
Όλες οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική έκδοση, ενώ επιλεγμένα άρθρα θα συμπεριληφθούν στην έντυπη έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου.

Ειδικές Συνεδρίες
Όσοι επιθυμούν να οργανώσουν Ειδικές Συνεδρίες, μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους (θέμα Συνεδρίας, στοιχεία συμμετεχόντων, τίτλοι παρουσιάσεων), στον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου Αν. Καθηγητή Εμμανουήλ Χριστοφάκη (mchri@aegean.gr, τηλ. 2271035151).
Συνημμένα
1ο Επ-Αναπτ Συνέδριο Χίου-προδιαγραφές εργασιών.doc
(51 KiB) Μεταφορτώθηκε 127 φορές
1ο Επ-Αναπτ Συνέδριο Χίου-Επιτροπές.doc
(51 KiB) Μεταφορτώθηκε 102 φορές

Απάντηση

Επιστροφή στο “Σχολή Επιστημών της Διοίκησης”