Σελίδα 1 από 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΙΤΕ 2018

Δημοσιεύτηκε: 01 Ιουν 2018 11:20
από sofb_gram
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΙΤΕ 2018

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας έτους 2018 στον τομέα των Θετικών Επιστημών, η οποία έχει αναρτηθεί στο link:
http://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=54&i=1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 29 Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Καλλιρόη Μαυραντώνη
Υπεύθυνη Βραβείου ΙΤΕ
Τηλ.: 2810391509
http://www.forth.gr