Η αναζήτηση βρήκε 397 εγγραφές

από tyia
29 Μαρ 2021 09:40
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Υποβολή καινοτόμων πρακτικών στα Βραβεία Δημοσίου Τομέα
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 196

Υποβολή καινοτόμων πρακτικών στα Βραβεία Δημοσίου Τομέα

Υποβολή καινοτόμων πρακτικών στα Βραβεία Δημοσίου Τομέα
από tyia
12 Μαρ 2021 14:10
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Εθνική Αρχή Διαφάνειας/Πρόσκληση σε e-Συζήτηση στις 24.03.2021
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 9396

Εθνική Αρχή Διαφάνειας/Πρόσκληση σε e-Συζήτηση στις 24.03.2021

Εθνική Αρχή Διαφάνειας/ Πρόσκληση σε e-Συζήτηση στις 24.03.2021 με θέμα: "Κίνδυνοι Ακεραιότητας και Διαφθοράς Κατά τη Διάρκεια και Μετά την Πανδημία COVID-19..."
από tyia
18 Φεβ 2021 14:28
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: N.4777/2021
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 1176

N.4777/2021

N. 4777/2021 - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
από tyia
15 Φεβ 2021 15:26
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Διατάξεις του ν.4735/2020 (Α’ 197)
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 249

Διατάξεις του ν.4735/2020 (Α’ 197)

Διατάξεις του ν.4735/2020 (Α’ 197)
από tyia
08 Φεβ 2021 14:21
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 810

Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτ...
από tyia
05 Φεβ 2021 10:26
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 448

Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης
από tyia
05 Φεβ 2021 10:15
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 416

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.
από tyia
21 Ιαν 2021 11:26
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 566

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4622/2019.
από tyia
30 Δεκ 2020 20:29
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 877

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την
αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Επέκταση χρονικού διαστήματος διενέργειας
της αξιολόγησης - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’
από tyia
18 Δεκ 2020 10:36
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στo Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 1711

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στo Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στo Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Επιστροφή στην ειδική αναζήτηση