Η αναζήτηση βρήκε 361 εγγραφές

από tyia
18 Νοέμ 2020 08:13
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 20

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
από tyia
13 Νοέμ 2020 14:44
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Παράταση προθεσμίας
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 289

Παράταση προθεσμίας

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την με Α.Π. 29249/26.10.20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων υπαλλήλων (Κωδ. Θέσης ΣΟΧΛ3, ΣΟΧΤΔ2) για το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
από tyia
12 Νοέμ 2020 19:56
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Διημερίδα ΟΟΣΑ 17 και 18 Νοεμβρίου
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 252

Διημερίδα ΟΟΣΑ 17 και 18 Νοεμβρίου

Διημερίδα ΟΟΣΑ 17 και 18 Νοεμβρίου
από tyia
09 Νοέμ 2020 09:30
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Δ.Ε.Π..Π.Σ.
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 293

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Δ.Ε.Π..Π.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και των αναπληρωτών τους.
από tyia
06 Νοέμ 2020 13:19
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Υποδείγματα βεβαιώσεων κίνησης προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 267

Υποδείγματα βεβαιώσεων κίνησης προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υποδείγματα βεβαιώσεων κίνησης προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου
από tyia
27 Οκτ 2020 10:52
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 277

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ - Υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικ...
από tyia
19 Οκτ 2020 11:14
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 486

Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016

Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016,
και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’
197).
από tyia
19 Οκτ 2020 09:47
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 251

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων του ΕΣΚ
από tyia
19 Οκτ 2020 09:46
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Αναγνώριση αυτοτελούς οικισμού ως Κοινότητα
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 262

Αναγνώριση αυτοτελούς οικισμού ως Κοινότητα

Αναγνώριση αυτοτελούς οικισμού ως Κοινότητα
από tyia
19 Οκτ 2020 09:07
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Ισότιμη πρόσβαση στην επικοινωνία των κωφών/ βαρήκοων ατόμων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 360

Ισότιμη πρόσβαση στην επικοινωνία των κωφών/ βαρήκοων ατόμων

Ισότιμη πρόσβαση στην επικοινωνία των κωφών/ βαρήκοων ατόμων με υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων μέσω του προγράμματος της εξ αποστάσεως διερμηνείας (RELAY SERVICE)»
από tyia
14 Οκτ 2020 14:23
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 819

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
από tyia
28 Σεπ 2020 10:14
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 958

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την
αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους
αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού
από tyia
21 Σεπ 2020 13:51
Δ. Συζήτηση: Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων
Θέμα: Ειδικά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 602

Ειδικά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56924/15.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 ...

Επιστροφή στην ειδική αναζήτηση